Om oss


TRIVAS, plattformen som förenar människor

TRIVAS förening grundades i november 2016, och vårt främsta mål är att skapa TRIVAS sociala team i varje skola i Sverige!  Vi arbetar direkt på plats i skolans plattform med trygga, närvarande och ickedömande förhållningssätt som TRIVAS-coacher.  


TRIVAS står för: Trygghet Respekt, Inflytande, Värderingar, Ansvar, Självkänsla. Barn och ungas psykiska hälsa behöver stärkas med närvarande, tålmodiga, trygga vuxna som kan ta hand om och stödja barnens mående omedelbart i stunden. Artikel 4, barns bästa ska alltid komma i första rummet.


Lärare ska ges möjlighet att fokusera på att vara lärare, och TRIVAS sociala team ska fokusera på barnens insidor och känslosystem. Detta kommer leda till lugna barn med ro i kropp och själ som i sin tur leder vidare till studiero i skolans plattform. Artikel 28–29, barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning.


All right reserved 2019 Föreningen TRIVAS, plattformen som förenar människor. 

Org nr: 769633-3090   Kontakt: info@trivas.nu