Våld i nära relationer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

GAPF


Sara Mohammad

070-441 10 75


Mejl: stodjour@gapf.se

Hemsida: www.gapf.se

Kvinnofridslinjen


Rådgivning

020-50 50 50


Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se

IKKR


Halala Rafii

073-908 41 90


Mail: nina.ikkr@hotmail.com

Hemsida: www.ikkr.org

All right reserved 2019 Föreningen TRIVAS, plattformen som förenar människor. 

Org nr: 769633-3090   Kontakt: info@trivas.nu