TRIVAS-Utbildningar

TRIVAS-föräldrautbildning!

Med basen i barnkonventionen och ett ickedömande förhållningssätt!


Denna utbildning vänder sig till föräldrar/vårdnadshavare som vill utvecklas i sitt föräldraskap. Du som förälder kan ha frågeställningar som:


"Hur ska jag gränsa mitt barn?"

"Vad kan jag göra för att hålla i de beslut jag har tagit?"

"Hur kan vi föräldrar/vårdnadshavare skapa samsyn och komma överens om vårt barn/barns uppfostran?"

"Vad gör jag när barnet/barnen inte väljer att lyssna"?

"Hur ska jag möta mitt barn när det gäller sociala medier?"


Utbildningen är 5 tillfällen. Mellan kl. 18.00-20.00, plats Älvdalens Utbildningscentrum.


TRIVAS-utbildning!

Med basen i barnkonventionen och ett ickedömande förhållningssätt!


En utbildning för elever som berör ämnen som självledarskap, livskunskap och emotionellt lärande. Utbildningen är uppdelad på 10 ggr. a´60 minuter/gång. Utbildningen inleds med föreläsningen:

"Glädjedroppar, med en besk smak av fördomar!"  Respektive utbildningstillfälle bygger på TRIVAS begrepp.

Trygghet, Respekt, Inflytande, Värderingar, Ansvar, Självkänsla! Samt HBTQ, ekonomifrågor, kommunikation, högkänslighet! När du har gått klart utbildningen tillhandahåller du ett intyg som är värdefullt i ditt CV i dittliv! Utbildningen är utarbetad med elever från år 1 på Älvdalens Utbildningscentrum. 


TRIVAS-coachutbildning!

Med basen i barnkonventionen och ett ickedömande förhållningssätt!


Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig till TRIVAS-coach, och ingå i TRIVAS plattform. Du får egen coachning för att veta var du befinner dig i ditt eget utvecklingsstadium. Du får grunderna i barnkonventionen och TRIVAS begrepp. Vi resonerar om KASAM och behovstrappan, samt att du ges möjlighet att tillsammans med dina medskapare coacha varandra!


TRIVAS-föreläsarutbildning!

Med basen i barnkonventionen och ett ickedömande förhållningssätt!


Här ges du möjlighet att, efter att du har genomgått TRIVAS-coachutbildningen, utbilda dig till TRIVAS-föreläsare. Du kommer få grunderna i vad som är viktigt att tänka på när du föreläser! Vilket tonläge använder du? Hur får du publiken intresserad? Vad är ditt syfte med förlsningen? Hur ska du få publiken att bibehålla sitt intresse för det ämne du föreläser om? Du får stöd med att bygga din egen föreläsning, och att framföra den inför publik. När du känner dig redo blir du en del i TRIVAS föreläsningsportal!


Vid intresse kontakta TRIVAS-Hultan på mail:  info@trivas.nu

All right reserved 2019 Föreningen TRIVAS, plattformen som förenar människor. 

Org nr: 769633-3090   Kontakt: info@trivas.nu