Föreläsningsportal

Trivas erbjuder högstadie- och gymnasieelever ett koncept med föreläsningar och workshops i

ämnena sex- och samlevnad, bemötande- och fördomar och erfarenhet av missbruk och våld i

nära relation.


Föreläsare Carina Grodan Ekström, Trivascoach och sexolog erbjuder föreläsningen:


"60 min om det vi inte vågar tala om!"


Föreläsare Carina Hultan Hult, TRIVAS barn- och ungdomsombud erbjuder föreläsningen:


"Glädjedroppar, med en besk smak av fördomar!"


Föreläsare Beata Björken Björk, Trivascoach och förebild för barn och unga i missbruk och

våld i nära relation. 


                                                   Välkommen att boka via mail:

                                                                 info@trivas.nu

                                                             
All right reserved 2019 Föreningen TRIVAS, plattformen som förenar människor. 

Org nr: 769633-3090   Kontakt: info@trivas.nu