Barn- och ungdomsombud Hultan

Föreläsare Carina Hultan Hult

                   TRIVAS barn- och ungdomsombud erbjuder föreläsningarna:

                       

                      "Glädjedroppar, med en besk smak av fördomar!"

                   Följ med in i tre pojkars liv som bär på olika identiteter:

                       "skinnskalle", "medberoende" och "pundare".

                          Hur väljer vi att bemöta dessa pojkar, och hur kan vi

                                  arbeta med fördomar i skolans plattform?


                  "Hur kan ni utifrån er befintliga personalgrupp skapa 

                                        TRIVAS sociala team i skolan!"

                   Genom närvarande, trygga vuxna i ett socialt team som

               arbetar med barn och ungas känslosystem, kan lärare vara lärare

                 och elever förmår att ta emot kunskaper i skolans plattform. 


                    "Osynliga droppar, med en regnbåges nyans av kärlek!"

                      Här får ni följa flickan Hedda genom sina erfarenheter

                          i skolan med en mamma som brukar narkotika. 

All right reserved 2019 Föreningen TRIVAS, plattformen som förenar människor. 

Org nr: 769633-3090   Kontakt: info@trivas.nu