Sponsorer

Stort tack till våra sponsorer som gör TRIVAS arbete möjligt!

Rusthållaregården i Edenryd

Vi vill även tacka våra privata sponsorer

 

Theresa Lindén

Nicklas Linder

Terttu Söderman

Johanna Karlsson

Ingela Martinsson

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu