Sierra och TRIVAS stegen

FÖRELÄSNING TRIVAS

 

Trivas ordförande Carina Hult föreläser om:

Barnkonventionen, Demokrati, Psykisk ohälsa,

Ickedömande förhållningssätt, Tolerans, förståelse,

ödmjukhet, Allt går, stöd finns att få!

Målet är att barnen kommer dela vidare sin godhet till andra, och vi tillsammans med barnen kan bygga upp vårt samhälle inifrån och ut! Detta har sitt ursprung när ordförande i TRIVAS arbetade som lärare med en klass i årskurs tre. Dem arbetade med TRIVAS- projektet och utifrån boken ”Sierra och TRIVAS-stegen” tas även upp den problematik som kan finnas i familjer med missbruksproblematik. Skuld och skam känslor, rädslan att våga prata om det som sker när dörren hemma är stängd! Artikel 33 om barns rätt till skydd mot droger! Boken rymmer också en kurs där respektive barn utbildas i 6 steg.

TRIVAS, Trygghet, Respekt, Inflytande, Värderingar, Ansvar, Självkänsla.

Tanken är att det ska mynna ut i att barnet ökar sina insikter om sig själv och på så sätt vill vara en Trygg Vän! Artikel 2 om barns rätt till samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras! Artikel 12, barns rätt till tanke- samvets- religionsfrihet ska respekteras!

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu