Våra medarbetare

Det är vi som håller i TrivasTräffarna

Välkomna

Carina Hult

Trivascoach

Samtalsledare

Camilla Klovus

Trivascoach

Samtalsledare

Carina Ekström

Trivascoach

Samtalsledare

Beata Björk

Trivascoach

Samtalsledare

Malin Skarin

Trivascoach

Aktivitetsledare

Välkommen att kontakta oss via mail:

info@trivas.nu

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu