Våra medarbetare

Det är vi som håller i TrivasTräffarna varje måndag

Välkomna

Carina Hult

Ordförande i Trivas

Samtalsterapeut

Theresa Lindén

Samordnare & ledare

för Trivas Träffar

Anna Etelä

Styrelseledamot & ledare

för Trivas Träffar

Välkommen att kontakta oss via mail:

kontakt@trivas.nu

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu