Våra medarbetare

Det är vi som håller i TrivasTräffarna

Välkomna

Carina Hult

Trivascoach

Samtalsledare

Camilla Klovus

Trivascoach

Samtalsledare

Carina Ekström

Trivascoach

Samtalsledare

Anna Etelä

Trivascoach

Aktivitetsledare

Malin Skarin

Trivascoach

Aktivitetsledare

Lina Björk

Trivascoach

Aktivitetsledare

Välkommen att kontakta oss via mail:

info@trivas.nu

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu