Om oss

 

TRIVAS, plattformen som förenar människor

Föreningen TRIVAS bildades hösten 2016 med målet att bygga en samlad plattform för olika stödinsatser inriktade mot vuxna, ungdomar och barn som befinner sig i svåra situationer där vi möter individer där han/hon just nu befinner sig i livet.

 

Genom plattformen TRIVAS, Trygghet Respekt Inflytande Värderingar Ansvar Självkänsla, jobbar vi med att ge barn och unga möjlighet att utvecklas som individer med syfte att stärka dem i vårt samhälle. Detta koncept är applicerbart i samhällets olika verksamheter. Förskolor, skolor, kommuner, företag, staten osv!

 

Vi stöttar dem som har anhöriga eller närstående som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt.

 

Vi erbjuder olika stödaktiviteter i Sigtuna kommun och är även mobila i vårt arbetssätt.

 

Trivas erbjuder utbildningar och föreläsningar för vuxna som möter barn. Vi delar med oss av våra egna erfarenheter av att växa upp i familjer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa med syfte att sprida kunskap, ta bort skammen och lyfta barnperspektivet.

 

Trivas plattform har syftet att finnas för att hjälpa till att hitta rätt stöd i närheten av där hjälpen behövs. Målet med föreningen är att alla ska ges en möjlighet att få det stöd och hjälp de är berättigade till.

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu