Trivas förenar olika värdefulla verksamheter

Trivas samlar värdefulla insatser på olika sätt i en och samma plattform.

Vi sammanför eldsjälar i olika yrken och verksamheter för att framhålla betydelsen av att vi alla behövs på olika vis i livet. Allt från lokala aktörer, enskilda individer, artister, komiker, stiftelser, författare, myndigheter, organisationer som gör skillnad till det bättre för andra människor.

 

För att sedan implementera detta i skolan, med Trivascoacher som grund. Samt att framhålla olika värdefulla verksamheter runt om i Sverige, så deras fina arbete får ännu större genomslag. På så vis får ännu fler barn och unga det stödet och den hjälpen de i stunden är i behov av!

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu