Vi förenar eldsjälar alla behövs

Trivas samlar värdefulla insatser på olika sätt i en och samma plattform. Ett sätt är att intervjua och fota människor och samla det i boken "Vi som förenar eldsjälar, alla behövs!"

 

Vi sammanför eldsjälar i olika yrken och verksamheter för att framhålla betydelsen av att vi alla behövs på olika vis i livet. Allt från lokala aktörer, enskilda individer, artister, komiker, stiftelser, författare, myndigheter, organisationer som gör skillnad till det bättre för andra människor. För att sedan implementera detta i skolan, med TRIVAS som grund. Samt att under projektets gång framhålla värdefulla verksamheter, så deras fina arbete får ännu större genomslag. På så vis får ännu fler barn och unga det stödet och den hjälpen dom för stunden är i behov av!

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu