Våld i nära relationer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

GAPF

 

Sara Mohammad

070-441 10 75

 

Mail: kontakt@gapf.se

Hemsida: www.gapf.se

Kvinnofridslinjen

 

Rådgivning

020-50 50 50

 

Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se

IKKR

 

Halala Rafii

073-908 41 90

 

Mail: nina.ikkr@hotmail.com

Hemsida: www.ikkr.org

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu