Lednings- och utvecklingsråd

Marie Sundström

Förskolechef

Eleonor Holm

Sångerska ● konsult

Camilla Andersson

Brandmästare ● styrkeledare

Fredrik Björk

Coach ● handledare

Carina Ekström

Sexolog ● socialpedagog

Skyddad identitet

Konsertpianist

Björn Fries

Politiker ● Ledamot Fontänhuset

Rolf Eriksson

Programmerare ● entreprenör

Nina Kader

Konstnär ● fredsaktivist

Jens Gustavsson

Teolog ● själavårdare ● behandlare

Petter Jeppsson

Köksmästare ● entreprenör

Lednings- och utvecklingsrådet

Dessa människor fungerar som ett rådgörande organ till oss som aktivt arbetar med Trivas

Hannes Bergvall

Eldsjälsbarn ● barnrepresentant

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu