Lednings- och utvecklingsråd

Marie Sundström

Förskolechef

Eleonor Holm

Sångerska ● konsult

Fredrik Björk

Coach ● handledare

Carina Ekström

Sexolog ● socialpedagog

Björn Fries

Politiker ● Ledamot Fontänhuset

Nina Kader

Konstnär ● fredsaktivist

Hannes Bergvall

Eldsjälsbarn ● barnrepresentant

Jens Gustavsson

Teolog ● själavårdare ● behandlare

Petter Jeppsson

Köksmästare ● entreprenör

Lednings- och utvecklingsrådet

Dessa människor fungerar som ett rådgörande organ till oss som aktivt arbetar med Trivas

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu