Aktuellt

Trivas erbjuder elever i årskurs åtta ett koncept med föreläsningar och workshop i ämnena sex- och samlevnad, bemötande och fördomar.

 

Föreläsare Carina Ekström, Trivascoach och sexolog erbjuder föreläsningen:

 

"60 min. snack om det vi inte snackar om!"

 

Föreläsare Carina Hult, Trivascoach och terapeut erbjuder föreläsningen:

 

"Glädjedroppar, med en besk smak av fördomar!"

 

Välkommen att boka via mail:

info@trivas.se

 

 

 

TRIVAS, plattformen som förenar människor

 

TRYGGHET RESPEKT INFLYTANDE VÄRDERINGAR ANSVAR SJÄLVKÄNSLA

 

Mail: info@trivas.nu kontakt@trivas.nu